Rozšíření provozu ambulance interny

Rozšiřujeme provoz interní ambulance pro občany Žacléře a okolí. Ambulantní péči poskytuje nově lékařka Dr. Teresa Lorencik se specializací na interní lékařství a diabetologii společně se sestrou Lucií Málkovou. Interní ambulance se zabývá diagnostikou, léčbou a dispenzární péčí o nemocné s interními chorobami. Našimi pacienty jsou nejčastěji nemocní s poruchami oběhového systému (hypertenze, ischemická choroba srdeční) a diabetem mellitem (cukrovka).

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT 

  • diagnostiku a terapii vnitřních chorob
  • doplňková vyšetření: EKG,
  • komplexní interní vyšetření se stanovením podrobného vyšetřovacího plánu s možností návaznosti na odborná klinická pracoviště
  • komplexní interní předoperační vyšetření
  • vyšetření pro posudkové účely
  • specializovaná vyšetření diabetologická

Objednávejte se prosím na tel. čísle +420 734 272 331, Bc. Martina Poklopová