Lymfocentrum

Lymfocentrum v zařízení Rehamedica Žacléř, a.s. poskytuje pacientům s lymfedémem komplexní ambulantní léčbu, prováděnou kvalifikovanými lymfoterapeuty, a to jak ambulantně, tak za hospitalizace.

Léčba je ordinována a kontrolována odborným lékařem – lymfologem.

Zahrnuje tyto léčebné procedury

  • manuální lymfodrenáž
  • přístrojová lymfodrenáž - Lymfoven
  • vícevrstevné bandážování
  • pohybová a dechová cvičení
  • péče o kůži
  • doplňující fyzioterapie

Součástí péče o pacienty s lymfedémem je instruktáž cvičení, nácvik jednoduché autolymfodrenáže, poradenství o režimových opatřeních.

Co je to lymfedém

Lymfedém neboli mízní otok je chronické onemocnění způsobené nedostatečnou funkcí lymfatického systému. Vzniká buď v důsledku vrozené poruchy vývoje lymfatického systému (primární lymfedém), nebo poškozením lymfatických cest operací, ozařováním, zánětem, úrazem nebo nádorovým onemocněním (sekundární lymfedém). Dochází ke zpomalení toku lymfy a vzniku nebolestivých otoků, které jsou zpočátku měkké a v pozdějších stádiích tuhé. Pacienti s lymfedémem mají zhoršenou pohyblivost postižené části těla s kosmetickým defektem, mohou mít opakované zánětlivé komplikace lymfedémem postižené kůže. To vše vede k výraznému handicapu s častou pracovní neschopností až invaliditou.