Poskytujeme domácí ošetřovatelskou péči v Žacléři a nejbližším okolí 24 hodin 7 dní v týdnu každému pacientovi. Zájemci volejte na telefonní číslo +420 775 973 896.

Ceník domácí péče

Výkony

 • Zavedení domácí péče 527 Kč
 • Ošetřovací návštěva 15 minut ... 116 Kč
 • Ošetřovací návštěva 30 minut ... 232 Kč
 • Ošetřovací návštěva 45 minut ... 349 Kč
 • Ošetřovací návštěva 60 minut ... 464 Kč
 • Fyzická asistence při poskytování domácí péče 30 minut ... 181 Kč

Materiálové náklady

 • Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí – měření glykémie ... 9 Kč
 • Odběr biologického materiálu ... 6 Kč
 • Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti - periferní vstupy ... 48 Kč
 • Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti - centrální vstupy ... 50 Kč
 • Ošetření stomií střevních typů ... 1 Kč
 • Ošetření stomií typu PEG, nefrostomie, epicystostomie a tracheostomie ... 27 Kč
 • Lokální ošetření do 10 cm2 ... 58 Kč
 • Lokální ošetření nad 10 cm2 ... 84 Kč
 • Cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů 55 Kč Klyzma, výplach ... 51 Kč
 • Aplikace inhalační a léčebné terapie s.c., i.m., i.v., event. další způsoby aplikace terapie a instilace léčiv ... 5 Kč
 • Aplikace inhalační a léčebné terapie p.o., gtt, případně další způsoby aplikace terapie a instilace léčiv ... 1 Kč
 • Nácvik a zaučování aplikace inzulínu ... 5 Kč

Speciální

 • Výkon v den pracovního klidu nebo pracovního volna ... 108 Kč
 • Výkon v době mezi 22 - 06 hodinou ... 108 Kč

Doprava

 • Za 1 km ... 15 Kč

Ceník zdravotních služeb kopíruje vyhlášku MZ ČR č. 428/2020 Sb. o stanovení hodnot bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021. Nabídka je omezena dle zákona č. 372/2002 Sb. o zdravotních službách, dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, které vymezují kompetence sester. V domácím prostředí lze měřit tlak, teplotu, hladinu kyslíku a stanovit objektivní anamnézu pacienta. Dále převaz rány bez použití léčiv a léků. Ostatní výkony podléhají písemné indikaci lékaře.