Na interní ambulanci provádíme u pacientů interní vyšetření před operacemi, vyšetření před lázeňskou léčbou a hlavně vyšetření zaměřená na diagnostiku a léčbu.

Vyšetření zaměřená na diagnostiku a léčbu

 • ischemické choroby srdeční,
 • hypertenze,
 • srdečních arytmií,
 • méně závažných srdečních vad,
 • poruch metabolismu tuků,
 • stavů po plicní embolizaci apodobně.
 • Dispenzarizujeme (pravidelně sledujeme) zdravotní stav pacientů s výše uvedenými chorobami.
 • Provádíme popisy a zhodnocení EKG křivek.
 • Spolupracujeme s lékaři jiných interních oborů a v rámci předoperačních vyšetření také s anesteziology.
 • Využíváme laboratorní a radiodiagnostické metody.
 • Spolupracujeme s okolními zdravotnickými zařízeními.
 • Máme zavedený objednávkový systém.
 • Pacienty s akutními stavy ošetřujeme přednostně.
 • V rámci preventivních opatření informujeme pacienty o nutnosti dodržovat dietní omezení - např. při poruchách metabolismu tuků a při léčbě léky proti srážení krve.