Současnost

Od 90. let nemocnice poskytuje akutní rehabilitační lůžkovou péči. V roce 1997 město Žacléř zprivatizovalo nemocnici od Oblastní nemocnice Trutnov, jejíž součástí do té doby byla. Příspěvková organizace Rehamedica Žacléř úspěšně fungovala až do roku 2009. V roce 2010 byla přetransformována na akciovou společnost, čímž byl umožněn přístup soukromého kapitálu, aby nemocnice mohla být rozvíjena.

Koncem roku 2013 v rámci organizačních restrikcí ve zdravotnictví se rehabilitační lůžka mění na lůžka dlouhodobé ošetřovatelské péče. Rehabilitace je nadále poskytována ambulantní formou. Původně, pro svou kvalitní péči vyhledávané, rehabilitační zařízení tak ani začátkem roku 2014 neztrácí nic ze své špičkové úrovně.

Součástí objektu Rehamediky je i zachovalý krásný park v anglickém stylu. Pacienti a klienti Rehamediky se pohledem z oken na východní straně budovy mohou nadchnout panoramatickým výhledem do zmíněného parku plynule navazujícího na nedaleký Žacléřský hřeben.